Fotografie: Joop Koopmanschap

Religieus erfgoed

In 2005 ben ik betrokken geraakt bij vraagstukken rondom Religieus Erfgoed. De toekomst van het religieus erfgoed in de huidige geseculariseerde samenleving is een maatschappelijke vraagstuk. Op diverse wijzen zet ik mij in om een bijdrage te leveren aan deze grote uitdaging. Sinds 2010 ook op Europees niveau als bestuurslid van Future for Religious Heritage (FRH), een niet religieuze organisatie die zich inzet voor behoud en toekomst voor het Europese Religieuze erfgoed, “the biggest museum of Europe”.

Het onderwerp religieus erfgoed raakt aan vele zaken en heeft diverse invalshoeken. Een interdisciplinaire benadering biedt kansen. Onderstaand enkele voorbeelden van de inzet van Erfgoed.nu op dit specifieke werkgebied.

Erfgoed.nu deed onder meer onderzoek en inventarisaties in opdracht van de provincies Gelderland en Zuid-Holland.

Schreef handreikingen zoals de Behoudwaaier Toekomst voor Religieus erfgoed of De Toekomst van onze gebouwde historie, een handreiking voor herbestemming.

Organiseerde tijdens de internationale Biennale herbestemming in Maastricht een internationele workshop over het onderwerp in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Is in 2017 in opdracht van de Stichting Oude Gelderse Kerken het onderzoeksrapport Kennis is Kracht opgeleverd. Om een bijdrage te leveren aan de beleidsdiscussies rondom dit onderwerp passeren in het onderzoeksrapport verschillende oplossings- en denkrichtingen plus “best” practices de revue.

Begeleide diverse buitenlandse werkbezoeken en leverde een bijdrage aan de organisatie en programmering van een aantal conferenties in Nederland en in het buitenland. Onder meer in 2018 de internationale conferentie “Religious Heritage – Europe’s Legacy for the Future” in het Unesco gebouw in Parijs.

Werkte mee aan artikelen en documentaires.

Binnen de nationale Kerkenaanpak Toekomst Religieus Erfgoed is erfgoed.nu  in opdracht van Erfgoedvereniging Heemschut de projectleider van het project Heemschut-Kerkenvisies.

Hebt u vragen of wensen, neem dan contact op via info@erfgoed.nu.