Fotografie: Thomas Coomans

Recht aan erfgoed

Op weg naar nieuwe toepassingen voor historisch erfgoed loop je gemakkelijk vast in een woud van regels en instanties. Erfgoed.nu kent daar de weg, de regels, de mensen en de mogelijkheden. Dat is onze kracht, ideeën aandragen en toetsen, subsidietrajecten en vergunningsaanvragen begeleiden, partijen en expertises samenbrengen en alles wat nodig is om erfgoed voor nu en morgen recht te doen.

Hebt u vragen of wensen, neem dan contact op via info@erfgoed.nu.