Fotografie: Jolanda van Nuenen

Opdrachtgevers

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Faro Verbinder binnen het programma Faro

Erfgoedvereniging Heemschut
Projectleiding van het landelijke project Heemschut-Kerkenvisies

Roozen van Hoppe
Herbestemming monumentale klooster Koningsoord – Berkel Enschot

BVR Groep BV
Herbestemming Klooster Mariadal-Roosendaal
Team BVR – Bedaux de Brouwer – wUrck – Erfgoed.nu

Gemeente Den Bosch
Advisering en ondersteuning ontwikkeling Europees netwerk voor vestingsteden en forten
EFFORTS

Provincie Gelderland
Behoefteraming religieus erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
In opdracht van het Nationale Programma Herbestemming samenstelling van diverse kennisdossiers t.b.v. de website herbestemming.nu

Provincie Noord-Brabant
Ontwikkeling concept en verkenning partnerschap tot realisatie Interreg project rondom duurzaamheid van monumenten DEMI MORE

MWPO
Begeleiding restauratie en herbestemming diverse panden GZG terrein ’s Hertogenbosch

Provincie Zuid-Holland
Erfgoedbrede inventarisatie in het kader van mogelijk te herbestemmen monumenten (2011-12)

Hervormde Gemeente Geertruidenberg
Haalbaarheidsstudie en ontwikkeling concept Geertruidskerk Nieuwe Stijl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Organisatie workshop Internationale Biennale Maastricht Religieus Erfgoed

Stichting Mariaoord Ommel, Park van Vrede
Begeleiding subsidie trajecten ter realisatie van het Park van Vrede en de restauratie van het Processiepark

Provincie Zuid-Holland
Publicatie De Toekomst van onze gebouwde historie, gids voor herbestemming

Gemeente Den Bosch
advisering en organisatie workshop nieuwe Erfgoednotitie

Hepart
Begeleiding groot onderhoud voormalig Seminarie J. Ingen Houszplein te Breda (2014)

Vrijborg
Begeleiding herbestemming rijksmonument voormalig Seminarie J.Ingen Houszplein te Breda (vanaf 2016)

UQAM, Universiteit te Quebeq en Montreal
Organiseren en uitvoeren van 2 Internationale werkbezoeken in het kader van herbestemming van religieus erfgoed

Donatus Verzekeringen
Concept, uitvoering en publiceren Oren van Steen, in het kader van het 160 jarig bestaan (2011-12)

Erfgoed Nederland
Hoofdstuk schrijven t.b.v. het boek Retour Brussel

BOEi
Fondsenwerving Cereol Fabriek Utrecht
Fondsenwerving Slot Schaesberg t.b.v. Bankgiroloterij
Begeleiding Reliwiki, diverse jaren

Stichting Oude Gelderse Kerken
Onderzoek religieus erfgoed en toekomst  resulterend in de Rapportage Kennis is kracht

Lithos bouw en ontwikkeling
Advisering herbestemming Haarendael, gemeente Haaren

Marad Spranka
Onderhoud en herbestemming Kapel Boldershof
Organisatie deelname Open Monumentendag 2009

Future for Religious Heritage
Organisatie internationale conferentie Parijs/ Unesco 2018
Organisatie internationale conferentie Vicenza / Italie 2016
Organisatie internationale conferentie Halle / Duitsland 2014
Concept en uitvoering Torch of Heritage and Culture project 2018
Publicatie Torch project 2019
Begeleiding diverse Europese subsidie projectaanvragen FRH Connect / Creativ Europe € 1.000.000,00
Projecten Alterheritage – Europetour – Skivre onder Leonardo da Vinci en Erasmus+ programma
Dagvoorzitterschap – lezingen en vertegenwoordiging FRH op conferenties
Expert group EU Commission on Cultural Heritage (afgevaardigde)

Peter Fontijn
Subsidietraject herbestemming Tabaksmagazijn Druten

Dedato.nu Sanne de Koning
Ondersteuning haalbaarheidsstudie en workshops Heilig Hartkerk Boxtel