Fotografie: Joop Koopmanschap

Herbestemming: van verpauperd naar attractief

Het besef dat veel oude gebouwen architectonisch en cultuurhistorisch van belang zijn, leidt tot bijzondere en interessante initiatieven. Er wordt niet meer uitsluitend gesproken over restauratie, maar steeds vaker over hergebruik, multifunctionele oplossingen en daarmee maakt ons erfgoed de stap van verpauperd naar modern, nuttig, toepasbaar en erg attractief. Herbestemming is altijd maatwerk en kent vele facetten. Het is een actief proces. Erfgoed.nu inventariseert kansen en hindernissen en kijkt verder dan voor de hand liggende oplossingen.

Hebt u vragen of wensen, neem dan contact op via info@erfgoed.nu.