Behoefte Raming Religieus Erfgoed

Gelderland 2009

Is een rapport wat is opgesteld in opdracht van de Provincie Gelderland n.a.v. het uitgevoerde onderzoek naar de restauratiebehoefte van het religieus erfgoed per december 2009. Dit onderzoek en deze rapportage betekenden de start van Erfgoed.nu.

Auteurs Erfgoed.nu / Lilian Grootswagers
Religieus Erfgoed Beheer / Herman Westerbeek