De toekomst van onze gebouwde historie

Een handreiking voor herbestemmen, inspiratie, handleiding en stappenplan

Het goede behouden, verbeteren en doorgeven aan de generaties na ons. Dat was de ambitie van de provincie Zuid-Holland bij het verstrekken aan Erfgoed.nu in 2013 van de opdracht tot het samenstellen van deze publicatie. Opgesteld door Erfgoed.nu: L. Grootswagers en B. Linskens in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland: O. Helleman

Economische ontwikkelingen zoals schaalvergroting en krimp zorgen ervoor dat uiteenlopende objecten vrijkomen in het sterk verstedelijkte Zuid-Holland. Voor herbestemming bestaat een toenemende belangstelling. Het historisch besef speelt daarbij een belangrijke rol. Monumenten vertegenwoordigen een aanzienlijke economische waarde. Deze “gids” wil gemeenten, eigenaren en andere belangstellende pro actief ondersteunen, helpen en stimuleren bij hun zoektocht naar nieuwe gebruiksfuncties de toekomst van onze gebouwde historie.

In de gids vindt u een handig stappenplan voor herbestemmen en een aantal aansprekende inspirerende voorbeelden.