Fotografie: Joop Koopmanschap

Projecten

De betrokkenheid en rol van Erfgoed.nu bij projecten varieert en is afhankelijk van aard en omvang van het project. Verbinden van beleidsvelden en grensoverschrijdend denken zijn sleutelwoorden, vraagstukken worden benaderd vanuit een integrale context. Om u een indruk te geven zijn enkele projecten hieronder uitgelicht.