Fotografie: Alexander Shustov

Het goede bewaren

Cultureel en historisch erfgoed maakt een opmerkelijke ontwikkeling door. Een oude verlaten school, een leegstaande kerk, oude fabriekscomplexen, het zijn bekende beelden en tot voor enkele jaren werd er niet veel aandacht aan besteed. Vandaag kijkt men daar anders naar. Het toeristisch, economisch belang is meetbaar en aantoonbaar, het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving speelt ook een rol. Meer partijen zijn geïnteresseerd in behoud en ontwikkeling. Kortom ons erfgoed staat in een nieuwe belangstelling. Dat is goed nieuws.

Uitgangspunt van erfgoed is toch dat het behouden blijft voor het nageslacht. We kunnen niet alles in een museum tentoonstellen. Wel kunnen we belanghebbende gebouwen en architectonisch interessante bouwwerken opnemen in ons dagelijks leven. In een nieuwe functie, met een nieuwe toepassing en met nieuwe gebruikers, bewoners en bezoekers.
Een zichtbare nalatenschap bewaard voor een duurzame toekomst.

Erfgoed.nu werkt sinds haar oprichting in 2009 met veel plezier aan de ontwikkeling van erfgoed in al haar facetten.

Hebt u vragen of wensen, neem dan contact op via info@erfgoed.nu.