Religieus ErfgoedWijzer Gelderland

Gids tussen regels en mogelijkheden

De inventarisatie BRREG 2009 vormde de aanleiding voor de samenstelling van deze brochure. De brochure beoogt een duurzame toekomst voor religieus erfgoed te bevorderen. Door inzicht te bieden in de problematiek en door draagvlak te verstevigen. Kerkgemeenschappen en overheden moeten elkaar vinden in restauratie-, transformatie- en herbestemmingsprocessen. Proactief en gericht op de duurzame toekomst van het erfgoed. Herbestemming of groot onderhoud vraagt een solide procesarchitectuur. Correcte informatie en kennisdeling zijn hiervoor essentieel.

De Religieus ErfgoedWijzer Gelderland bevat naast een handreiking voor overheden en eigenaren, een subsidie wijzer en een nuttige adressenlijst, prachtige afbeeldingen van en informatie over de restauratie en herbestemmingsprocessen van de Willibrorduskerk Vierakker, De Oude Calixtus te Groenlo, de Stephanuskerk Nijmegen, de kerk van Hummelo, de Ruinekerk Ammerzoden, de H. Martinuskerk Giesbeek,de St. Dominicus Tiel, de H. Martinuskerk Baak, de Antonius van Paduakerk Kranenburg, het Klein Seminarie de Weyert/politie academie Apeldoorn, het Klooster Tienakker Wychen, de Broederenkerk Zutphen, de Synagogen Borculo, Dieren en Elburg, de Catharinakapel Harderwijk, de Kapel Boldershof Druten en het Schijndodenhuisje te Velp.

Op 17 december 2010 is het eerste exemplaar aangeboden aan de gedeputeerde voor cultuurhistorie van de provincie Gelderland mw. drs. A.E.H. van der Kolk

Uitgave: November 2010, Erfgoed.nu Lilian Grootswagers in samenwerking met de provincie Gelderland

Bekijk: Religieus ErfgoedWijzer Gelderland