Kennis is Kracht

Tijd voor een opstap naar een plan met effect

Vanuit de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is in 2016 een verzoek gekomen om te onderzoeken op welk wijze invulling gegeven kan worden aan de beantwoording van de toenemende vraag tot ondersteuning, kennisdeling en samenwerking met betrekking tot Religieus Erfgoed en de toekomst ervan in de Provincie Gelderland.

Wat is er voor nodig om het hoofd te kunnen bieden aan het groeiende vraagstuk rondom behoud, beheer en toekomst van kerkgebouwen? In 2017 is het onderzoeksrapport Kennis is Kracht opgeleverd. Om een bijdrage te leveren aan de beleidsdiscussies rondom dit onderwerp passeren verschillende oplossings- en denkrichtingen plus “best” practices de revue.