St. Jozefkerk

Herbestemming St. Jozefkerk – Kaatsheuvel

In 2005 ging de Jozefkerk dicht en leek lange tijd bestemd voor sloop. Ter voorkoming van sloop en inzet op een haalbare herbestemming werd de Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (STERK) opgericht. De landelijke Raad voor Cultuur adviseerde het complex aan te wijzen als rijksmonument. In 2011 is de kerk daadwerkelijk aangewezen als rijksmonument. Na een aantal jaren van leegstand en een zoektocht naar een exploitabele duurzame herbestemming is in 2018 de herbestemming tot medisch centrum gerealiseerd. Huisartsenpraktijk De Ruijter, apotheek De Koning, fysiotherapie de Waterleeght, Puur Verloskunde, podotherapie Van der Eerden, Praktijk Van de Wiel orthopedagogen en GZ psychologen en Thebe wijkverpleging geven invulling aan het medisch centrum.

Aan de voorzijde van de kerk aan het Wilhelminaplein zijn twee woongebouwen gerealiseerd met in totaal 24 appartementen. De pastorie moest hiervoor worden afgebroken. Het plan is ontworpen door Louis de Jager van Forum Architecten.

Rol: Lilian Grootswagers eigenaar van Erfgoed.nu begeleidde in haar hoedanigheid als voorzitter van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel (STERK) het traject vanaf de sluiting in 2005 tot de overname door V.d. Berg in 2016. Ook tijdens de herontwikkeling stond zij, waar gewenst, op verzoek de eigenaar bij.

Haalbaarheidsstudie, rijksmonumentenstatusaanvraag, pers en publiciteitscontacten, overleggen met belanghebbenden en overheden ter realisatie van de oplossing behoorden tot de werkzaamheden namens Stichting Erfgoed Kaatsheuvel.

Rijksmonumentale informatie:
Het complex bestaat uit een voormalige parochiekerk en een aangebouwde pastorie met garage. Gebouwd in 1936 naar ontwerp van architect C.H. de Bever.