Oren van Steen

Passie en betrokkenheid bij monumenten zit in de genen van Erfgoed.nu. Om op een grotere schaal waardering te krijgen voor cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken, is er een jaar lang gewerkt aan een boek over 24 monumenten in Nederland. Elk monument wordt vanuit een verrassende onverwachte invalshoek beschreven. Verhalen die een andere kijk bieden op de schoonheid en het belang van ons erfgoed, die bovendien de achtergrond soms op de voorgrond plaatsen. Die ongeziene helden zichtbaar maken, die vooroordelen in perspectief plaatsen en die in de meeste gevallen de brug tussen gisteren en vandaag slaan. Kleine geschiedenissen vaak, die minstens zoveel vertellen als de “grote”.

Verhalende cv’s die de ziel van bijvoorbeeld kerken, kloosters of oude kazernes blootlegt. Die de omstandigheden schilderen, de gemoedstoestand van bewoners en gebruikers, het politieke klimaat, de rol van het gebouw in de gemeenschap. Kortom, we geven inhoud, voeding en- als je het wat zwaar aanzet – bestaansrecht aan het gebouw. Een tafelboek met prachtige fotografie en onverwachte verhalen.

Lilian Grootswagers vroeg Erik Janssen en Joop Koopmanschap (fotografie) om samen het idee vorm te geven. Donatus verzekeringen is de opdrachtgever die, in het kader van haar 160 jarig bestaan, het geheel mogelijk gemaakt heeft.

Het boek is op 6 september 2012 bij de officiële startbijeenkomst van Open Monumentendag aangeboden aan Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven.

Oren van steen. Uitgegeven door Erfgoed.nu. 120 pagina’s, prijs €29,95. ISBN: 978-90-816316-0-0.