DVD Ontmoet het verleden in het heden

Een reis door de historie van de gemeente Loon op Zand, in het bijzonder Kaatsheuvel, gebaseerd op het inzicht dat liefde voor geschiedenis/erfgoed begint met het kennismaken en beleven van de geschiedenis van je directe leefomgeving. Visuele ondersteuning van het lesboek “Uit de schaduw van het verleden”, educatie voor groep 6 t/m 8

Aan de hand van oude en nieuwe filmbeelden, ansichten, een ontmoeting met bewoners en hun dialect, voert de tocht door de gemeente en geeft allerlei achtergrondinformatie over plaatsen, personen, historische gebouwen en beroepen die deel uit maken of gemaakt hebben van het dagelijks leven.

Fondsen, subsidiewerving, sponsor benadering.
Regie en mede montage van de dvd. Begeleiding vormgeving, PR en communicatie
Gehonoreerd door Schatten van Brabant 2007, Provincie Noord Brabant