Retour Brussel

Erfgoed en Europa

Met veel plezier heeft Erfgoed.nu een bijdrage geleverd aan de publicatie Retour Brussel. Erfgoed en Europa. De publicatie is op 9 juni 2011 tijdens het Europa Nostra Forum, te Amsterdam gepresenteerd. Het boek schetst de mogelijkheden die Europees denken voor het cultureel erfgoed biedt: erfgoed kan als het gaat om grote onderwerpen als informatie, duurzaamheid, globalisering, toegankelijkheid, ontwikkelingssamenwerking en mobiliteit een rol van betekenis vervullen.

Over welk Europa hebben we het en wat is de betekenis van erfgoed in de Europese Unie? Hoe werkt de Europese Unie? Waar liggen de kansen, en hoe krijg je collega’s en Europese ambtenaren achter je project? Wat bereik je in een dag, een maand, een jaar, tien jaar?
Erfgoed Nederland, SICA en Dutch Monuments Europe komen met deze publicatie tegemoet aan de vraag om informatie over de Europese Unie, toegesneden op de erfgoedsector.

Het boek verscheen op 9 juni 2011. Met bijdragen van Frans Brouwer, Lilian Grootswagers, Mendeltje van Keulen, Annette Lubbers, Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Marietje Schaake, Jan Willem Sieburgh, Marius Snyders, Vladimir Šucha, Sjerp van der Vaart, Roel van de Ven en Siebe Weide.

Samenstelling en redactie
Marjolein Cremer, Yvette Gieles, Taco de Neef, Tijl van Straten, Astrid Weij, (met dank aan Reinier Klok)