Internationaal werkbezoek

In het kader van Religieus Erfgoed

In het kader van kennis uitwisseling organiseerde Erfgoed.nu op verzoek van Prof. Luc Noppen van de Universiteit van Quebeq en Montreal (UAQM) een 4-daags werkbezoek aan Nederland in 2011 waaraan ook Prof. L. Morisset (UQAM) en Prof. Th. Coomans (K.U. Leuven) deelnamen.  In 2016 volgde een tweede bezoek met een speciaal samengestelde delegatie uit Canada.

Doel: kennisdelen over herbestemming en de problematiek rondom de toekomst van het religieus erfgoed. Erfgoed.nu verzorgde de organisatie en coördinatie van het bezoek.

30 herbestemde locaties in Nederland zijn bezocht in Noord-Brabant, Amsterdam, Utrecht en Maastricht. In 2011 werd in het kader van het roerend religieus erfgoed speciaal een overleg ingepland met het Museum Catharijneconvent (MCC) om te worden geïnformeerd over de door MCC ontwikkelde handreiking roerend religieus erfgoed. Bekijk de trailer.

Een toekomst voor religieus erfgoed realiseren is één van de doelstellingen van de internationale kennisuitwisseling.