Michaela Hansson programmamanager Faro introduceert het Faro Programma van de Rijksdienst van het cultureel erfgoed

21 april 2020 • Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Erfgoed kan mensen samenbrengen en helpen maatschappelijke doelen te verwezenlijken, dat is de kernboodschap van het Verdrag van Faro. Nu zijn deze opgaven actueler dan ooit. Erfgoed kan houvast geven, troost bieden, gelukkig maken. De titel van het verdrag: De waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving is meer dan ooit een uitnodiging om die sociale waarde zichtbaar te maken. Juist nu is het van groot belang om samen te werken en om actieve burgers en initiatieven te ondersteunen.
Erfgoed.nu werkt samen met het Faro Programma.