Erfgoed Deal: eerste ronde aanvragen gestart

11 november 2019 • Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gemeenten en provincies kunnen nog tot 1 december 2019 projecten aanmelden voor de Erfgoed Deal. Deze uitkering is bestemd voor projecten die laten zien hoe erfgoed kan bijdragen aan actuele ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, stedelijke groei en krimp.

De komende jaren zijn er in totaal zeven rondes om mee te doen met de Erfgoed Deal. Per jaar zijn er twee momenten om projecten aan te melden voor een bijdrage. Dat is elk jaar op 1 mei en 1 december. De looptijd van de Erfgoed Deal is tot en met 2022.

Procedure aanvraag

Na aanmelding ontvangt een provincie of gemeente een uitnodiging voor een pitch in december. Hierna wordt het project beoordeeld en voorgelegd in een uitvoeringsprogramma aan de stuurgroep Erfgoed Deal. In het voorjaar volgt de toekenning met een uitkering in uw gemeente – of provinciefonds.

Wat houdt de Erfgoed Deal in?

De Erfgoed Deal is aangekondigd in de beleidsbrief Erfgoed Telt. In deze brief benadrukt het kabinet het belang van erfgoed en ontwerp in de leefomgeving. De ambitie om dit belang van erfgoed te versterken, is samen met een aantal partners verder uitgewerkt tot de ‘Erfgoed Deal’, die op 21 februari 2019 door de gezamenlijke partners is ondertekend.

Programmabureau

Sinds 1 september is het programmabureau Erfgoed Deal in de lucht. Het programmabureau is gevestigd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en voert de aankomende jaren de Erfgoed Deal uit.

Heeft u nog vragen, mail naar erfgoeddeal@cultureelerfgoed.nl. Begin 2020 is alle informatie over de Erfgoed Deal terug te vinden op de website, deze is nu nog in aanbouw.

Boerderij met zonnepanelen omgeven door windmolens van een windmolenpark in Zeewolde. Fotografie: © Siebe Swart