BOEi lanceert obligatieplan voor toekomst monumenten

7 november 2019 • Bron: Persbericht BOEi

Een investering in de toekomst van Nederland. Onder dat motto lanceert BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, vandaag een obligatieplan om financiering aan te trekken voor nieuwe projecten. Geïnteresseerden kunnen voor € 5.000,- een achtergestelde obligatie kopen met een jaarlijks rendement van 2,5% en een looptijd van 7 jaar. De non-profit onderneming, door het Ministerie van OCW erkend als ‘Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud’ (POM), hoopt zo nog meer bijzondere herbestemmingsprojecten te kunnen starten.

Arno Boon, directeur BOEi: “Al 25 jaar geven wij bijzondere gebouwen, zoals fabrieken, kerken, boerderijen en kazernes, een nieuw leven. Dat doen we zonder winstoogmerk. Particulieren en bedrijven vragen ons al langer hoe zij de projecten kunnen ondersteunen. Door middel van deze obligatie-uitgifte kunnen wij meer erfgoed een relevante nieuwe en eigentijdse functie geven en blijven de verhalen bewaard voor toekomstige generaties.”

De rente op de obligaties kunnen deelnemers laten uitkeren, maar ook fiscaal aantrekkelijk schenken aan Stichting Vrienden van BOEi. Deze stichting zet zich sinds 2013 in voor bescherming en instandhouding van monumenten in Nederland. De maximale inleg van alle obligaties is vastgesteld op € 4,9 miljoen en de inleg wordt volledig gebruikt voor de financiering van BOEi-projecten.

De Centrale Markthal in Amsterdam-West. Foto: via BOEi